"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cam Üfleme Sanatı Çeşitleri

Cam üfleme sanatı çeşitleri şöyle açıklanabilir,

1-Serbest Üfleme Tekniği

Örneğin; cam bir kap yapmak için önce piponun ucu kızarıncaya dek ısıtılır. Sonra potadan alınır ve sürekli döndürülerek mermer işleme masasına gidilir. Yuvarlayarak şekillendirilir ve üfleme işlemine geçilir. İstenen şekil elde elinince ucunda erimiş cam bulunan noble, cam kabın en dibine konulur ve yapıştırılır. Kabı pipodan ayırmak için uca yakın kısım soğutulur, çubuğa sertçe vurulur ve ağız deliği oluşturulur. Noble camcı koltuğunun kolunda ileri geri yuvarlatılır. Biçim alınca ıslak demir bir törpü ile soğutulur ve ayrılarak tavlama fırınına gönderilir.

Cam Üfleme Tekniği
Cam Üfleme Tekniği

2-Kalıba Üfleme Tekniği

Cam üfleme tekniğinin bulunmasından sonra bulunan bu teknik, kalıp olarak pişmiş toprak veya ıslak tahta kalıplar kullanılarak yapılır. Cam üfleme çubuğunun ucundaki erimiş cam pişmiş toprak kap ya da ıslak tahta kalıbın içine sokulur ve kalıbın şeklini alana kadar şişirilir. Sıcak olan cam ıslak tahta kalıpla şekil verilmeye çalışılıyorsa işlem kısa zamanda yapılmalıdır.

3-Kalıpta Yanmış Bir Kabı Yeniden Şekillendirme Tekniği

Cam üfleme sanatı çeşitleri kalıpta yanmış bir kabı yeniden yeşillendirme tekniği, isminde de olduğu gibi önceden şekil verilen bir kap pipoya bastırılır, ısıtılır ve yeniden üflenir.

Kalıba Üfleme Tekniği
Kalıba Üfleme Tekniği

Cam üfleme tarihi hakkında bilgi almak için tıklayın.