"Enter"a basıp içeriğe geçin

Cam Üfleme Sanatı Renklendirme

Cam üfleme sanatı renklendirme cam boyalarıyla yapılır ve fırınlanır. Bazı camlar ise renkli halde bulunur.Cam üfleme sanatında en çok kullanılan teknikler şunlardır; vitray cam tekniği, cameo cam tekniği, döküm tekniği ve lüster tekniği.

Vitray Cam Sanatı Renklendirme Tekniği

Cam eşyanın üzerine boya ve desen işlemesi şeklindeki cam işleme sanatına ise vitray cam tekniği denir. Vitray cam tekniği 9. ve 10. yy ‘da bulunmuştur. Vitray cam tekniği 1260 yıllarında canlı ancak ışığı daha az geçiren renklerden elde edilmeye başlamıştır. Cam süsleme sanatı olarak camii, konak, saray ve türbelerde vitray cam tekniği kullanılmıştır. Vitray cam tekniği aslında kırık camların birleştirilmesi ile desen oluşturulması işlemidir. Ancak bu yöntem cam üfleme sanatı renklendirme de oldukça meşakkatli bir işlemdir. Günümüzde daha sıklıkla kullanılan yöntem özel cam boyaları yoluyla boyama ve konturlama yapılacak desen oluşturulmasıdır. 

Cameo Cam Sanatı Renklendirme Tekniği

Cameo cam tekniği ise, yapıtın cam yüzeyi üzerine değişik renkli cam tabakasının üflenerek tutturulması neticesinde üst katmandaki camın oyulması ile tıraşlanarak yapılan desenlerin gün yüzüne çıkarılarak elde edilen lüks cam sanatı tekniğidir. Cameo cam tekniği ilk olarak Antik Roma’da görüşmüştür.

Döküm Cam Sanatı Tekniği

Döküm tekniği, sıcak cam hamurunun bir iç veya dış kalıp üzerinde şekillendirilmesidir. Kapalı ve açık kaplarda uygulaması farklıdır. Kapalı kaba balmumu akıtma uygulanırken açık kaba döküm tekniği uygulanır.

Lüster Cam Sanatı Renklendirme Tekniği

Cam üfleme sanatı uygulanırken bir diğer renklendirme tekniği ise lüster tekniği dir. Bu da cam üfleme sanatı renklendirme tekniklerinden biridir. Cam üfleme tekniği ile şekil verilen cama lüster tekniği metalik parlak, bakırımsı ve altınımsı sonuç almak için yapılır. Lüster tekniği ile boyanan cam adeta altın gibi parlar. Günümüzde lüster tekniği renk paleti oldukça geniştir. Renkli cam elde etmek için bir kaba konan toz şeklindeki cam pigmentler cam fırınından alınan fıska üzerine sarılır.

Cam Üfleme Sanatı Renkleri ve Yapımı

Cam renklendirme resim sanatındaki gibi pigmetlerle meydana getirilmez. Bunun yerine oksitler yardımıyla oluşturulur. Farklı renklerde camlar birbirleriyle karışsa bile bu durum yeni renkler oluşumasını sağlamaz. Bununla birlikte camlar sahip oldukları yapısal özellikleri kaybetmezken, gözlemci renklerin verdiği etki kapsamında bambaşka bir izlenim yakalayabilir. Cam üfleme sanatı renkleri bakıldığında renk tonlarının transparan camın hacmine ve kalınlığına göre farklılık gösterdiği kolaylıkla anlaşılabilir. En açık tondaki transparan renk kullanılmış olsa da , boyutun uzamı arttıkça renkte koyulaşma gözlemlenir.

Cam Renklendirici Oksitler

Cama renk verme maksadı ile harmana eklenen ham maddelere cam renklendirici oksitler adı verilir. Esas renklendirici oksitler, bir sıvıda çözündüğünde kendi karakteristik rengini veren bir grup metal bileşiğidir. Örnek verecek olursak demir, yeşil veya sarımsı yeşil bakır, yeşilimsi mavi nikel, dumanlı gri kobalt, mavi renkleri açığa çıkarır. Burada açığa çıkan renkler metalin değerine göre değişiklik gösterebilir. Renk, ana cam içeriğinden etkilenmesinin yanında camın ergime sıcaklığı ve ergime süresinden de etkilenir. Renk konusunda bir diğer önemli madde ise yaratılan rengin yoğunluğudur. Örneğin yeşil cam genellikle alkollü içecek şişelerinde kullanılır. Camdaki yeşil renk demir, krom ve kobaltın birleşiminden oluşur. Renk verici oksitler sır içerisinde çözünerek renk verirler.

"<yoastmark

"<yoastmark

Lüster Tekniği
Lüster Tekniği

 

Cam üfleme sanatı renklendirme dekorasyon örneklerini inceleyelim